Nhằm truyền thêm nhiệt huyết, lên tinh thần và gắn kết hơn nữa thông qua các hoạt động teambuilding đầy thử thách, Oneteam được công ty Danieli VN tin tưởng và lựa chọn là đơn vị thực hiện chương trình với chủ đề “Together We Can” cho hơn 150 thành viên của công ty tại The Sailing Bay Resort.
Những hình ảnh hoạt động trong chương trình: