Oneteam – Teambuilding hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình Company Trip 2016 cho công ty ELCA với sự tham dự của gần 150 anh chị tại Mỏm Đá Chim Resort – Lagi. Với hoạt động teambuilding đầy ý nghĩa, các thành viên cùng thể hiện tinh thần đồng đội và vì mục tiêu chung của ELCA. Phần 2 của chương trình và đêm lu7a33 trại ” Đêm Hoang Dã” đặc sắc và sáng tạo.
Hình ảnh thú vị từ chương trình: