Ngày 19/1/2018 One Team hân hạnh được là đơn vị thực hiện chương trình Team Building cho khối Lãnh Đạo với chủ đề “Working Together” cho công ty Jupiter Food tại Madagui. Chương trình là các trò chơi vận động nhằm nâng cao tinh thần hợp tác và sự đoàn kết của các thành viên Jupiter Food. Tiếp nối chương trình là chương trình lửa trại ấm áp mà sôi đông. Chương trình diễn ra thành công và để lại những kỹ niệm trong lòng người tham dự.

Một số hình ảnh của chương trình: