Oneteam hân hạnh là đơn thực hiện chương trình 2014 Viet Nam Excellence Award – Thank You Event. Với hơn 50 thành viên tham dự. Trước khi đến với buổi tiệc tất cả thành viên của Linde VN tham dự chương trình Teambuilding. Tất cả các thành viên thể hiện tinh thần đồng đội, gắn kết với nhau để thực hiện mục tiêu chung. Tiếp nối với chương trình Teambuilding là phần tiệc tổng kết một năm hoạt động hiệu quả và là dịp để tưởng thưởng và vinh danh các thành viên xuất sắc trong năm và cuối cùng là phần biểu diễn các tiết mục đặc sắc do chính các thành viên của LINDE VN đã dày công tập luyện.
Hình ảnh hoạt động trong chương trình: