Ngày 21/1/2018 công ty One Team hân hạnh là đơn vị thực hiện chương trình Team Building với chủ đề “One Team One Dream” cho công ty NPT tại Madagui. Chương trình là các trò chơi vận động nhằm gắn kết các thành viên NPT với nhau. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của chương trình: