One Team tiếp tục là đơn vị thực hiện chương trình Team building 2017 cho DANIELI VN với chủ đề” ONE TEAM ONE DREAM”. Tất cả các thành viên DANIELI VN cùng nhau trải qua những thử thách khó khăn, cùng thể hiện tinh thần đồng đội. Vì mục tiêu chung của DANIELI VN

Những hình ảnh thú vị từ chương trình: