One Team hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình Team building “YES WE CAN” tại Phan Thiết cho Ngân hàng đại chúng PVCOM Bank. Buổi họp mặt của đại gia đình PVCOM Bank trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Các thành viên đã vượt qua giới hạn của bản thân để  vượt qua  những  thử thách. Cùng với sự hỗ trợ toàn tâm, toàn lực của đồng đội, sự cổ vũ nhiệt tình, sự góp ý chân thành của từng thành viên, đã tạo nên sức mạnh cho đại gia đình PVCOM Bank ở 3 miền.

Những hình ảnh thú vị từ chương trình: