One Team hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình Team building “ In The Army Now” tại KDL Madagui cho Isobar VN. Các chiến binh Isobar VN  đã vượt qua giới hạn của bản thân để đương đầu, lăn xả hết mình với các thử thách đặt ra. Cùng với sự hỗ trợ toàn tâm, toàn lực của đồng đội, sự cổ vũ nhiệt tình, sự góp ý chân thành của từng thành viên, đã tạo nên một chiến thắng lẫy lừng.  đã vượt qua giới hạn của bản thân để đương đầu, lăn xả hết mình với các thử thách đặt ra. Cùng với sự hỗ trợ toàn tâm, toàn lực của đồng đội, sự cổ vũ nhiệt tình, sự góp ý chân thành của từng thành viên, đã tạo nên một chiến thắng lẫy lừng.

Những hình ảnh thú vị từ chương trình: